น้ำหนักรวมกล่อง 52.50 กก.                                
  ขนาดกล่อง 91 x 106 x 67 ซม.

 ดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก