น้ำหนักรวมกล่อง   46 กก.
  ขนาดกล่อง 87 x 98 x 81 ซม.