น้ำหนักรวมกล่อง  26.62  กก.
  ขนาดกล่อง   69 x 88 x 56 ซม.