น้ำหนักรวมกล่อง 28 กก.                         
  ขนาดกล่อง 83 x 95 x 56 ซม.