ขนาด กว้าง 67 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 69 ซม.


 ดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก