กว้าง 67 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 28 ซม.


 

 ดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก